+31 251 233785 info@paro-nl.com

Pneumatische systemen ontwerpen met HydroSym

Vertaalslag ontwerpsoftware naar pneumatiek betaalde zich dubbel en dwars terug.

Fabrikant van duiktoepassingen IHC Hytech standaardiseerde en verbeterde het ontwerpproces met de designsoftware HydroSym van Paro Engineering. Om deze software goed in het productieproces van IHC Hytech toe te kunnen passen bleek een vertaalslag nodig van de hydraulica naar de pneumatiek. Uiteindelijk bleek die exercitie meer dan de moeite waard. De nieuwe standaard voor het ontwerp zorgde voor een flinke verbetering en versnelling van het ontwerp- en denkproces.

IHC Hytech
IHC Hytech ontwikkelt en levert commerciële en militaire duiktoepassingen aan een brede klantengroep. Het bedrijf, dat onderdeel uitmaakt van het scheepsbouwconcern Royal IHC, levert op maat gemaakte duiktoepassingen zoals decompressietanks en hyperbare zuurstofbehandelkamers die bijvoorbeeld worden toegepast binnen de offshore-industrie. Daarnaast is IHC Hytech de leverancier van decompressie-units die de Belgische en Nederlandse marine gebruiken op hun mijnenvegers. Het is een bewijs van de hoge kwaliteit van de apparatuur, waarin elk onderdeel van het pneumatisch systeem tot in het detail ontworpen wordt om onder water te doen wat het moet doen.

Verbetering van de uniformiteit
Net als veel andere engineering-partijen realiseerde IHC Hytech haar ontwerpen voor pneumatische installaties voor de komst van HydroSym in generieke tekensoftware die ook voor tal van andere engineering toepassingen ingezet wordt. In deze designsoftware werden losse symbolen uit het pneumatisch ontwerpschema telkens door gekopieerd, vertelt ingenieur Joost Voermans van IHC Hytech. Door deze kopieslag kregen symbolen vaak een andere schaal terwijl het feitelijk om dezelfde componenten ging. Hierdoor zat er te weinig uniformiteit in het ontwerp. Daarnaast gingen in een kopieslag ook nogal eens essentiële details van componenten in het schema verloren of raakte gekoppelde achtergrondinformatie kwijt. Niet alleen in het design, maar ook in de aansluitende uitvoeringsfase zou een andere werkwijze de nodige efficiëntie kunnen brengen. Tijdens het designproces werd aan componenten in het ontwerpschema van een pneumatisch systeem handmatig een nummer toegekend, vervolgt Voermans. Deze nummering was bedoeld om voor de realisatie van het systeem een stuklijst samen te kunnen stellen. Dat was de basis om handmatig een stuklijst op te stellen in een spreadsheet. Het was enerzijds een tijdrovende exercitie om een complex ontwerp na te lopen, anderzijds werden er in de praktijk vaak verschillende benamingen gebruikt voor dezelfde componenten. Dat zorgde voor de nodige onduidelijkheid die tijd kostte en de kans op fouten vergrootte.

Paro Engineering heeft laten zien dat ze een prima partner zijn die meedenkt met de klant en er voor openstaat om hun producten verder te verbeteren. De kwaliteit van de software is uitstekend, ook omdat er zeer regelmatig updates uitgebracht worden die mede tot stand komen door input van klanten. Paro Engineering is zowel bij de realisatie als ook in het blijvend gebruik van deze software uitgegroeid tot een volwaardig partner van IHC Hytech.

Joost Voermans

Ingenieur, IHC Hytech

Efficiëntere aanpak
IHC Hytech ging op zoek naar een andere werkwijze die het design- en de fabricage van pneumatische systemen beter zou kunnen ondersteunen. Binnen het Royal IHC concern had het bedrijfsonderdeel IHC Hytop de nodige positieve ervaringen opgedaan met de HydroSym software van Paro Engineering voor het realiseren van hydraulische systemen, vervolgt Voermans. Bovendien bestonden er voldoende overeenkomsten tussen beide werkvelden om de inzet van HydroSym te overwegen. In de basis werk je bij het ontwerp van dergelijke systemen met een schema. Dat is op een zelfde manier opgebouwd uit componenten die met leidingen en kleppen met elkaar verbonden zijn, aldus Voermans. Dat het uiteindelijke doelsysteem een heel andere toepassing kent, is bij het samenstellen van een ontwerp minder relevant. Belangrijke kwaliteiten als het snel kunnen tekenen van een schema en het automatisch genereren van leidingsnummers zou ook IHC Hytech belangrijke voordelen brengen. Paro Engineering heeft door maatwerk de kwaliteitssoftware van een nieuwe database voorzien met pneumatische informatie. Alle relevante componenten binnen de engineering afdelingen zijn stuk voor stuk en uiterst nauwkeurig op een georganiseerde wijze ingedeeld. Bij het invoeren zijn niet alleen de componenten op functie ingedeeld, maar zijn ook belangrijke component variabelen als druk, flow en aansluitingsgroottes opgevoerd. Ook is er aan ieder component zijn unieke dataspecificatie gekoppeld, zodat achterliggende leveranciersinformatie binnen enkele klikken te raadplegen is vanuit het designprogramma. De bedieningsinterface van de HydroSym software is volgens Voermans in het begin even wennen. Dankzij de logische opzet en de vele functionaliteiten om snel te kunnen ontwerpen is er na enige oefening echter in zeer korte tijd een schema mee op te bouwen. Verbindingen tussen componenten zijn snel op te pakken en te verslepen. Dat scheelt heel veel tijd in vergelijking met standaard designsoftware waarbij componenten en verbindingen tussen componenten handmatig vorm gegeven zijn.

Koppeling
De gehanteerde nummercodering van de componenten in de database sloot aan bij de systematiek van het ERP-pakket van IHC Hytech. Hierdoor zijn de Bill of materials- lijsten, die vanuit HydroSym aangemaakt worden op basis van de werktekeningen, automatisch in het ERP-systeem in te lezen door middelen van een XML-bestand. Voorheen was dat handwerk. Naast een snellere invoer zijn gegevens ook gemakkelijker te wijzigen. Als er in de stuklijst een wijziging doorgevoerd wordt, dan wordt deze aanpassing ook in het schema doorgevoerd omdat deze informatie aan elkaar gekoppeld blijft. Dit zorgt voor een hogere efficiëntie op het verwerkingsproces van een project, stelt Voermans. Daarnaast is er tegelijkertijd een reductie op sporadische inboekfouten. Dankzij het voorkomen van type- en kopieerfouten is de kwaliteit en de doorlooptijd van projecten omhoog gegaan. Het opleveren van de database werd in het daarvoor gereserveerde tijdsbestek van twee maanden voltooid. Paro Engineering heeft laten zien dat ze een prima partner zijn die meedenkt met de klant en er voor openstaat om hun producten verder te verbeteren. De kwaliteit van de software is uitstekend, ook omdat er zeer regelmatig updates uitgebracht worden die mede tot stand komen door input van klanten. Paro Engineering is zowel bij de realisatie als ook in het blijvend gebruik van deze software uitgegroeid tot een volwaardig partner van IHC Hytech.